Aktivity a kroužky

Zastáváme názor, že nejsou zlobivé děti, ale pouze nudící se děti! Proto se snažíme, aby vaši prckové měli dostatek prostoru k vydání energie či rozvoji své kreativity.

Program hlídání dětí Brno Racíček je zaměřen na sportovní aktivity, šikovné ručičky a chytré hlavičky. Obrovskou výhodou je velikostní kapacita (maximálně 12 dětí), proto vašim ratolestem jsme schopni nabídnout maximální vyžití i mimo prostory Racíčka. Kromě každodenního programu a procházek mají děti možnost navštěvovat různé tréninky, kroužky,  a speciálních cvičení pro předškolní děti.