Den v Racíčku

Co budeme provádět?

RACÍČEK je založen na principu témat, která se mění po týdnu. Témata vychází z výchovného programu (přátelé, rodina, město, hračky, zvířata, rostliny, barvy, tvary apod.), která se přizpůsobují rovněž ročnímu období (podzim, zima, jaro, léto, Halloween, Vánoce, Velikonoce...). Na daná témata se pak váže většina aktivit (hry, písničky, příběhy, výtvarné činnosti).

Program v Racíčku se samozřejmě také uzpůsobuje věku dítěte.

Den v Racíčku

7:30 - 9:00

  • příchod dětí do Racíčka, probíhají spontánní hry a činnosti i činnosti řízené a plánované učitelkou

9:00 - 9:30

  • komunitní kroužek spojený s tematikou dne, rozdělení činností v rámci programu. Začít spolu řízené činnosti.

9:30 - 10:00

  • hygiena, dopolední svačina

10:00 - 10:45

  • řízené činnosti - rozvíjení poznání, matematických představ, jazyková výchova, hudební, výtvarné i pracovní činnosti, rozumová výchova, grafomotorika, cvičení, tančení a jiné dovádění..

10:45 - 11:45

  • venkovní aktivity - délka je přizpůsobena aktuálnímu počasí

11:45 - 12:15

  • hygiena, oběd, ústní hygiena, příprava na odpolední odpočinek (při stolování podporujeme samostatnost dětí, nenutíme do jídla, ale děti by měly vše ochutnat a vyzkoušet)

12:15 - 13:00

  • vyzvedávání dětí odcházejících po "O"

12:15 - 14:30

  • odpolední siesta ve třídách - pohádka před spaním, poslech pohádek, relaxační hudby, odpočinek na lehátku, klidové aktivity

14:30 - 14:45

  • hygiena, odpolední svačina

15:00 - 17:00

  • spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi, vyzvedávání dětí rodiči


Povídání s Racíčkem
Děti společně zahájí nový den s Racíčkem, který je provází všemi tématy. Přivítají se a povídají si...

Jazykový blok
Rozlišné aktivity spojené s jazykovou výukou - hry, obrázkové a další aktivity podporující znalost slovní zásoby a rozvíjející komunikační dovednosti.

Hudebně taneční blok
Děti zpívají písničky, říkají básničky, tančí a hrají na hudební nástroje.

Čas pro příběh
Děti se seznamují s jednoduchým příběhem a postupně ho vyprávějí a hrají.

Čas na hru
Hrajeme s dětmi různé hry, někdy uvnitř, někdy na zahradě, které souvisí s probíraným tématem a nenásilnou formou rozvíjí znalosti dětí.

Čas na cvičení
Každodenní cvičení slouží k rozvíjení motoriky a pohybových dovedností dětí.

Výtvarný blok
Používání moderních výtvarných technik, práce s nejrůznějšími materiály, rozvíjení kreativity a představivosti dětí.

Venkovní aktivity
Pohybové a jiné aktivity na zahradě RACÍČKA, případně procházky do okolí.

Další aktivity
Děti mají možnost se zapojit i do dalších nadstavbových aktivit, kterými jsou kroužky a tréninky.

Pochlubíme se...
Pro zvědavé rodiče připravujeme besídky, kde děti předvedou, co se naučili nového a budou mít tak vlastně neustálou kontrolu nad rozvojem znalostí svých prcků.